Nalivpero d.o.o.

Gaminica 29, Žrnovnica, Hrvatska
[email protected]
Poslovanje i marketing: +385 91 897 2988
Proizvodnja: +385 95 895 4344

Pitaj nas!

  Podaci o poduzeću

  Nalivpero d.o.o., Gaminica 29, 21251 Žrnovnica, Hrvatska OIB: 31776382257

  Temeljni kapital društva je 20.000,00 Kn uplaćen u cijelosti.
  Sud upisa Trgovački sud u Splitu. MBS:4685083
  Članovi uprave: Blanka Srdelić i Antonija Kvasina

  IBAN: HR3324070001100241262,
  Banka: OTP banka d.d., Split